Business Continuity

המשכיות עסקית (Business Continuity)

המשכיות עסקית משמעותה היערכות הארגון לתפקוד בשעת משבר, הכנת תוכנית עבודה ותשתיות להבטחת זמינות משאבים קריטיים ויכולת תפקוד בכל סוג תרחיש.

לא משנה אם מדובר בשריפה במשרדי הארגון, וירוס כופר, וירוס קורונה, או מלחמה.

כל ארגון, כחלק מניהול הסיכונים שלו מחוייב לתכנן ולהערך באופן להתמודדות במצבי קיצון.

שירות משרד חכם , הוא בעצם סל שירותים מבוסס שירותי ענן המספק שרידות, זמינות, יתירות ואבטחה לפעילות הארגונית.

בין היתר הנגשת שולחן עבודה וירטואלי , המאפשר גישה מרחוק בצורה מאובטחת ויעילה.

 • מיפוי מערכות ליבה וביצוע סקר סיכונים.

 • הכנת תוכנית המשכיות עסקית.

 • התאמה לדרישות רגולציה.

 • בניית פתרונות טכנולוגיים להמשכיות עסקית: יתירות, גיבויים, אתרי DR, עבודה מהבית, שולחן עבודה וירטואלי.

 • ביצוע בקרות ותחזוקה שוטפת למנגנון המשכיות עסקית.

להיות מוכן לכל תרחיש

מגפת הקורונה המחישה לכל העסקים ואף למדינות את המשמעות של מוכנות לשעת חירום.

המגפה היא מקרה קיצון ומעטים הארגונים שהיתה להם במגירה תוכנית התמודדות למצב השבתה כולל של המשק, ודרישה לעבודה מהבית. לא משנה עד כמה תשתיות הארגון טובות.

עבודה מהבית במצב של סגר בו כל בני הבית נמצאים במקום אחד, חושפת את החובה של כל ארגון בקריטיות של תוכנית המשכיות עסקית.

שירותי הענן, בניהול מקצועי יכולים לספק מענה מלא להבטחת המשכיות עסקית.

מגוון רחב של פתרונות המבטיחים את היכולת של עובדי הארגון לעבוד מכל מקום, בכל זמן ובאופן מאובטח.
המשרד החכם מכסה לארגון פתרון ב-3 שכבות:

 • מניעה – רמת אבטחה מתקדמת המצמצמת את הסבירות לפגיעה.
 • שיקום – גם במקרה של פגיעה, יכולת השיקום פשוטה ומהירה. (לדוגמה שיקום מוירוס כופר)
 • המשכיות עסקית – היכולת להמשיך בפעילות העסקית ללא תלות בתשתיות הפיזיות הארגון.

פשוט, מאובטח, מהיר ומתקדם

מעבר למשרד החכם הוא פתרון של שיגרה אשר מספק גם מענה לשעת חירום. בכך מתאפשרת המשכיות עסקית יציבה.

מדובר במהפכה אמיתית שמסירה מהארגון כאבי ראש רבים.

 • ביטול התלות בחומרה: אין צורך בשרתים יקרים. תחנות הקצה הן צינור גישה בלבד, ובמקרה של תקלה העובד יכול לחזור לשיגרה תוך דקות בודדות.
 • מינימום תקלות: עבודה על שירותי ענן מבטיח עבודה חלקה ויציבה. גם במקרים הנדירים של תקלות מערכתיות, הכאב-ראש והעלויות הן לא באחריותכם.
 • מקסימום אבטחה: שימוש בתשתיות ענן איכותיות, מאפשר עבודה עם פתרונות אבטחה מתקדמים, ללא צורך בהשקעות, אלא בתשלום לפי צריכה.