RedX Cyber Security

מבדקי חדירה

Penetration test מדמים מתקפת האקר על הארגון, לזיהוי פרצות אבטחה קריטיות בארגון.

Penetration test

מבדקי חוסן קופסה שחורה/אפורה ולבנה. מבדקי אפליקציה, תשתית, רשתות אלחוטיות ומובייל.

למידע נוסף

סקר סיכונים

סקר סיכונים הכולל מיפוי נכסי המידע וסיווגם לפי רמת הערכיות של יעדי ההגנה.

Risk Assessment

סקר סיכונים נדרש לכל ארגון לצורך קבלת החלטות בנושאי הגנה על נכסי הארגון. הסקר הוא חלק מדרישת חוק הגנת הפרטיות.

למידע נוסף

מבדק אבטחה פנימי

מבדק אבטחה ובקרת ישימות של נהלי אבטחת המידע בארגון.

מבדק אבטחה

סקר אבטחת מידע מיועד לספק להנהלת הארגון תמונת מצב של אבטחת המידע בארגון והינו חלק מדרישות חוק הגנת הפרטיות.

למידע נוסף

ניהול אבטחת מידע

CISO as a Service מנהל אבטחת מידע כשירות. ליווי מקצועי לאפקטיביות מירבית.

מנהל אבטחת מידע

ניהול אבטחת-מידע בארגון ע”י מומחה. ייעוץ, ליווי, אכיפה ובקרת יישימות לדרישות אבטחת המידע.
למידע נוסף

מודעות עובדים

הדרכות ותרגול עובדים למודעות אבטחת-מידע. הטמעה וחינוך גורמי פנים וחוץ.

Awareness Training

99% מההתקפות דורשות מעורבות של גורם אנושי.קידום מודעות העובדים הכרחית להגנה על הארגון.

למידע נוסף

שירותי מומחה

הקשחות אבטחה, ייעוץ, סקרים ובקרות ממוקדי הגנת סייבר.

שירותי מומחה

הקמה, ניהול ותחזוקת רשתות מחשבים ארגוניות. תחזוקת שרתים, ניהול סביבות היברידיות, שירותי Help Desk ושירותי מומחה.
למידע נוסף

רדאיקס פתרונות בע”מ (RedX)

חברת RedX הינה חברת ייעוץ וניהול אבטחת-מידע ושירותי מחשוב לעסקים.
ניסיון של יותר מ-20 שנה וצוות המורכב ממומחי אבטחה וסייבר שעובדים בצמוד למהנדסי רשתות בכירים מבטיח ללקוחותינו פתרונות אפקטיבים ומידתיים המבטיחים לארגון את ההגנה הנדרשת עבור נכסי המידע שלו.
מתודולוגיית עבודה סדורה המבוססת על תורת הגנת הסייבר וארגון NIST עם התאמות אישיות לכל ארגון. 

שירותי אבטחת מידע: סקר אבטחת מידע, סקר סיכונים, מבדקי חדירה, המשכיות עסקית, הכנת הארגון לעמידה בדרישות חוק ורגולציה, ניהול אבטחת מידע.
שירותים טכנולוגיים: הטמעה והקשחה של מערכות אבטחה ארגוניות להגנה על הרשת, על המידע המאוחסן בענן, ותחנות הקצה. שירותי הקמה, ניהול ובקרה.
ניהול רשת: שירות ניהול מערך המחשוב מא’ ועד ת’: חומרה, תוכנה ושירותי ענן. רשת בטחון מלאה.