סקר אבטחת מידע

סקר אבטחת מידע מיועד לספק להנהלת הארגון תמונת מצב של אבטחת המידע בארגון. סקירה של הנהלים, המבדקים, אירועי האבטחה, ניהול תהליכים, עמידה בדרישות רגולציה ועמידה ביעדי הארגון ותוכניות העבודה שהוגדרו. סקר אבטחת מידע הינו חלק משגרת ניהול אבטחת המידע בארגון. הסוקר אוסף את כל הדוחות ובוחן יישום תהליכים שונים בתפעול מערכות המידע בחברה והערכת נאותות [...]