סיווג רמת האבטחה למאגר תבוצע לפי הפרמטרים הבאים:

 • אם המאגר מכיל מידע רגיש
  רמה בינונית: מידע על צנעת חייו האישיים של אדם, התנהגות ברשות יחיד, מידע רפואי, מידע גנטי, מידע אודות דעות פוליטיות או אמונה דתית, מידע אודות עבר פלילי, מידע ביומטרי, הרגלי צריכה שבהם בכדי ללמד על אישיותו, אמונתו או דעותיו.
 • מטרת המאגר
  רמה בינונית: מאגר שמיועד להעברה לאחר, לדוגמה רשימות תפוצה לדיוור.
 • מספר הרשומות במאגר
  רמה גבוהה: אם במאגר מידע אודות מעל ל-100,000 אנשים ומעלה
 • מספר בעלי הגישה למאגר
  רמה גבוהה: אם במאגר מספר מורשי גישה הגבוהה מ-100
 • האם בעל המאגר הוא גוף ציבורי
  אם בעל המאגר הוא גוף ציבורי, המאגר ידרש לרמת אבטחה בינונית ומעלה.