קבצי אקסל עם פרטי מידע אישי אודות עובדים הינם בגדר מאגר מידע.