כיוון פיסקה שאינו תקין

כיוון פיסקה שאינו תקין, כתיבה בעברית עם פיסקה משאל לימין